21 Kasım 2018 Çarşamba

Eski Çini Onarımları ASD

6614 defa okundu

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.05.2013 tarih ve 3299/25235 sayılı yazısı uyarınca üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü bünyesinde “Eski Çini Onarımları” anasanat dalı açılması uygun görülmüş olup, 2013-2014 öğretim yılında, yetenek sınavı ile I. ve II. öğretime 20’şer öğrenci alınacaktır. 

Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü’ne bağlı olarak 2013-14 öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak olan Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı’nda dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Program süresince, çini sanatının geleneksel yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi ve tarihi eser niteliği taşıyan çini objelerinin konservasyon ve restorasyonununu yapabilecek elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda; sanatçı adaylarının disiplinli bir gözlem yolu ile yapıcı ve yaratıcı güçlerini, yaratıcılığın temeli olan sezgi gücünü geliştirmeyi; nesneler ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme yeteneğini kazanmasını sağlamak çini anasanat dalının öğretileri arasındadır. Geleneksel çini sanatına ait yeni tasarımların yanı sıra, müzelerde bulunan veya henüz müzelere ulaşamayan eserlerin tesbiti, belgelenmesi, koruma-onarım yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede, bir taraftan çini sanatı yaşatılırken diğer taraftan bugün birer kültürel miras ürünü olan çini eserlerin korunmasına hizmet edecek bilinçli insanların yetiştirilmiş olacağı da ön görülmektedir.