20 Haziran 2018 Çarşamba

TEZHİP ASD

12588 defa okundu

Tezhip Anasanat Dalı eğitim programında; evrensel kültüre mâl olmuş kitap sanatlarından tezhip, minyatür, hat, ebru, kalemişi, restorasyon ve konservasyon derslerinde uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir. Bölümün amacı Türk Sanatı’nın klasik anlamda eğitim kriterleri ve özelliklerini çağın estetik anlayışı ile birlikte ele alıp yeni yorumlara varabilen sanatçıların yetiştirilmesidir.  Bölüm mezunları lisans diploması ve sanatçı ünvanı almaya hak kazanırlar. Mezunlar bağımsız sanatçı olarak kendi atölyelerini açabilecekleri gibi özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanlığı yapabilirler.  Müze, kütüphane ve arşivlerde eski eserlerin bakım ve onarımını yapan uzmanlar olarak çalışabilirler. Tekstil, çini, halı vb. alanlarda üretim yapan fabrika ya da atölyelerde tasarımcı olarak görev alabilirler. Üniversite ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilirler. Özel ve kamu kurumlarında usta öğretici olarak görev alabilecekleri gibi Kültür ve Turizm Bakanlığında araştırmacı olarak veya Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler.

Tezhip Anasanat Dalına özel yetenek sınavı ile birinci öğretim ve ikinci öğretime her yıl 15’er öğrenci alınmakta olup, 2011-2012 eğitim öğretim yılı itibariyle toplam öğrenci sayısı 60’dır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ise 14 mezun vermiştir.