21 Şubat 2018 Çarşamba


     

                Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Re sim Bölümü, 1994-1995 döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır. Resim Bölümü’nde nitelikli sanatçı adaylarının ve sanatseverlerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  Bölümün eğitim programı akademizmin gereği doğrultusunda görsel sanatlar eğitimindeki çağdaş gelişmelere göre tasarlanmaktadır.         

İlk yıl yoğun olarak Temel Sanat Eğitimi, Desen, Perspektif, Genel Sanat Tarihi dersleri alan öğrenciler daha sonraki yıllarda Modelden Desen, Resim Atölye, Sanat Yapıtlarını Çözümleme, Çağdaş Sanat Yorumu, Sanat Felsefesi, Sanat Sosyolojisi, Estetik, Türk Resim Sanatı ve seçmeli olarak Özgün Baskı Resim, Duvar Resmi, Seramik, Heykel derslerini almaktadırlar. Ayrıca sanatsal anlamda kişisel bir tavır ve özgün bir anlatım dili geliştirebilmeleri için programlarda uygulama çalışmaları kadar kuramsal derslere de belli bir yoğunluk ve önem verilmektedir.

Bu doğrultuda, öğrencilerin kendi yaratıcı güçlerini ortaya koyma cesaretlerini kazanmaları; görsel ve zihinsel yeteneklerin, araştırma-üretme ve çağdaş düşünceler ile geliştiğini kavrayabilen belli bir estetik duyarlılığı kazanmış bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Eğitim süresi içerisinde, öğrenci çalışmalarının üniversitede, kentte ve başka illerde izleyici ile buluşması sağlanmaktadır. Yurtdışındaki birçok üniversite ile ikili öğrenim anlaşması bulunan bölümün öğretim elemanları ve öğrencileri, kişisel gelişimleri için yurtdışında alanlarıyla ilgili çalışmalara katılmakta ve gittikleri üniversitelerle bilgi alışverişi yapmaktadırlar. Bunun yanında öğrenciler, ulusal ve uluslararası sergilere, öğrenci trieanellerine katılmaktadırlar.

Resim Bölümü'nden mezun olan öğrenciler; serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, seçmeli ve sanat dersleri sorumlusu olarak çalışabilirler. Yüksek öğretim kurulunca izin verilen üniversitelerde yürütülen pedagojik formasyon sertifika programını alabilirler.  S.D.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'ne her yıl 15 öğrenci kabul edilmektedir.