Hakkımızda

Grafik Tasarımı Bölümü öğretime başladığı 1994-1995 eğitim-öğretim yılından bu yana çağdaş eğitimin gerekleri olan teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, bireylerin özgür ve özgün düşünme, deneme ve üretme kapasitelerini geliştirebilme, kendilerini ifade etme imkânı verme, sanat ve görsel iletişim tasarımı alanında kullanılabilecek yetenek ve yaratıcı davranışları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümümüzün hedefi, sanatı görsel bir iletişim biçimi olarak kullanmak ve değerlendirmek için öğrencide gerekli güven ve yeteneği kazandıracak olan “görsel okur-yazarlığı” sağlayabilmek ve ulusal/uluslararası iletişim işbirliği ile, insan ve değerlerini, toplumun farklı gelenek ve göreneklerini akademik çalışmalarla farklı kültür gruplarına aktarmak, bireylerde duyarlılık ve hoşgörüyü sanatsal çabalarla geliştirebilmektir. Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde iki farklı bilgisayar sistemi (Mac/PC) destekli eğitim verilmektedir. Bilgisayar atölyeleri 17 kişilik öğrenci gruplarına konforlu bir ortamda ders yapabilmelerine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca bölüm bünyesinde fotoğraf stüdyosu, baskı/desen atölyeleri de bulunmaktadır.

Akademik Analizler