Misyon Vizyon

Misyonumuz

Güzel sanatlar ve tasarımın çeşitli alanlarında uluslararası standartlarda, yaratıcı, özgün sanat eserleri ve bilgi üretebilen sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek, güzel sanatlar ve tasarımın yaşamın içinde daha çok yer alması için projeler üretmek, ulusal ve uluslararası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek, öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun ulusal ve uluslararası platformlardaki etkinliklerini  güçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgiyi, beceri ve yetenekleri ile birleştirebilecek evrensel ve etik değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmektir. 

 

Vizyonumuz
 

Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan, sosyal sorumluluk girişimleriyle, uluslararası işbirlikleriyle,  eğitim- öğretim ve kültür ortamı ile tercih edilen, bilgisini yeteneğiyle bütünleştiren sanatçı ve tasarımcılar yetiştiren, mezunlarıyla saygınlık kazanmış,  ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilenbir bölüm olmaktır.