Sıkça Sorulan Sorular

Bölümümüze başvuracak aday öğrencilerimizin lise ve dengi okul mezunu olmaları gerekmektedir. Aday öğrencilerimizin her yıl fakülte web sayfasında yayınlanan özel yetenek sınavı başvuru takvim ve yönetmeliğini takip ederek YKS-TYT’den istenen puan koşullu sağlayıp online olarak sınava başvurmaları gerekmektedir

Özel yetenek sınavı 2 aşama halinde yapılmaktadır. 1. Aşama olan “desen” sınavında canlı modelden kara kalem çalışması yapılmaktadır. Bu sınavı başarı ile geçen aday öğrencilerimiz 2. Aşamada sınav jüri üyelerinin belirlediği bir konu hakkında hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını ölçecek şekilde “imgesel” sınavına alınmaktadırlar. Ancak tüm dünyada ciddi sağlık problemlerine sebep olan Covid-19 salgını nedeniyle sadece 2020-2021 eğitim öğretiminde “Merkezi Yerleştirme” ile öğrenci alımı yapılmıştır.

Her dönemde 30 AKTS ders almanız gerekmektedir. Ancak genel not ortalamanız (GNO) 1.80’nin üzerindeyse çakışmamak kaydı ile toplam 50 AKTS’ye kadar ders alabilirsiniz.

Hayır alamazsınız. GNO’nuz 1.80’nin altındaysa öncelikle alttaki dersleriniz ile birlikte toplam 30 AKTS’lik ders alabilirsiniz.

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS); bir eğitim programının koyduğu hedeflere ulaşmak için öğrencilerin başarması gereken iş yüküne göre tanımlanan öğrenci merkezli bir kredilendirme sistemdir. Her dersin AKTS’si ilgili dersin yanında belirtilmiştir.

Bölümümüzde 4 yıl yani 8 yarıyıl eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Her dönem 30 AKTS’lik ders alınacağı için 8 yarıyılın sonunda toplam 240 AKTS ders alıp her dersi başarıyla geçmeniz gerekmektedir.

Ders kayıtları her dönemin başında https://obs.sdu.edu.tr/index.aspx adresi üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile online olarak yapılmaktadır. Öğrencilerimiz kendi sınıfın danışmanı ile alınan dersleri mutlaka kontrol etmelidir.

Seçilen derslerde çakışma, fazla veya eksik olması durumlarında her yıl belirlenen “Akademik Takvim”de belirlenen sürelerde öğrencilerimiz kendi sınıf danışmanları ile birlikte iletişime geçerek ders ekleyip çıkartabilirler.

Daha önce alınmış ve devamsızlık (NA) ile kalmamış ancak başarısızlıktan (FF, FD) kalmış olan öğrencimiz aynı dersi almakla yükümlü olup devam zorunluluğu yoktur. Ders, ders programında çakışsa bile öğrencimiz dersi alıp sadece ara sınav ve final sınavlarına girer.

Ders programında ilk kez alınan dersleri çakışan öğrencimiz bu dersleri kesinlikle alamaz. Ancak çakışan derslerden devamsızlıktan kalmamış ise alabilir.

Bölümümüzde yapılan ara sınavlara (vize) geçerli ve haklı bir mazereti (sağlık, ailevi ya da maddi bir durumda) olup giremeyen öğrencilerimiz ilgili resmi belgeyi (rapor, resmi evrak vb.,) 1 hafta içerisinde dilekçelerine ekleyerek bölüm başkanlığına bildiren öğrencilerimizin mazeretleri yönetim kurulunda kabul edildiğinde kendilerine bildirilen tarihlerde mazeret sınavlarına girebilirler.

Dönem sonu sınavları (finaller) mazeret sınavı yapılmıyor onun yerine bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Devamsızlıktan kalınan bir dersin bütünleme dâhil hiçbir sınavına girilemez.

Evet, öğrencimiz kayıt dondurmakla ilgili mazeretini belirttiği dilekçesini bölüm başkanlığımıza ilettiğinde yönetim kurulunda mazereti kabul edildiğinde kaydı dondurulabilmektedir.

Çift ana dal yapmak için GNO (Genel Not Ortalaması) en az 3.00 ve üzeri olması gerekmektedir

Evet, öğrencilerimizin mezun olabilmesi için 6. Yarıyılın ya da 8. Yarıyılın sonunda 30 iş günü zorunlu staj eğitimi bulunmakta olup https://gsf.sdu.edu.tr/tr/haber/pandemi-donemi-uzaktan-staj-programi-kilavuzlari-30273h.html adresinden bölümümüzün staj yönetmeliğine ulaşabilirsiniz. Pandemi döneminde stajlarımız uzaktan eğitim şeklinde yapılacaktır.

Öğrencilerimizin mezun olması için GNO (Genel Not Ortalaması) en az 2.00 olması, alttan hiçbir dersinin (NA, FF veya FD) olmaması gerekmektedir. Eğer derslerden sorumlu geçildiyse (DD, DC) ve GNO 2.00’ın üzerindeyse sorumlu derslerden geçti sayılmaktadır. Ayrıca zorunlu staj eğitiminin de başarılı bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.