Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Ünvanı-Adı Soyadı E-posta Adresi
Yatay /Dikey Geçiş Komisyonu Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN (Başkan)
Dr. Öğr.Üyesi Kenan SAATÇIOĞLU (Üye)
Dr. Öğr.Üyesi Deniz ÇELİKER (Üye)
ozguncan@sdu.edu.tr
kenansaatcioglu@sdu.edu.tr
denizceliker@sdu.edu.tr
İntibak/Muafiyet Komisyonu Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN (Başkan)
Dr. Öğr.Üyesi Kenan SAATÇIOĞLU (Üye)
Dr. Öğr.Üyesi Deniz ÇELİKER (Üye)
ozguncan@sdu.edu.tr
kenansaatcioglu@sdu.edu.tr
denizceliker@sdu.edu.tr
Mezuniyet Komisyonu Dr. Öğr.Üyesi Kenan SAATÇIOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN (Üye)
Dr. Öğr.Üyesi Deniz ÇELİKER (Üye)
kenansaatcioglu@sdu.edu.tr
ozguncan@sdu.edu.tr
denizceliker@sdu.edu.tr
Sınav Komisyonu Dr. Öğr.Üyesi Kenan SAATÇIOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN (Üye)
Dr. Öğr.Üyesi Deniz ÇELİKER (Üye)
kenansaatcioglu@sdu.edu.tr
ozguncan@sdu.edu.tr
denizceliker@sdu.edu.tr
Kalite Komisyonu Dr. Öğr.Üyesi Kenan SAATÇIOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN (Üye)
Dr. Öğr.Üyesi Deniz ÇELİKER (Üye)
kenansaatcioglu@sdu.edu.tr
ozguncan@sdu.edu.tr
denizceliker@sdu.edu.tr
Oryantasyon Komisyonu Dr. Öğr.Üyesi Deniz ÇELİKER (Başkan)
Dr. Öğr.Üyesi Kenan SAATÇIOĞLU (Üye)
Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN (Üye)
denizceliker@sdu.edu.tr
kenansaatcioglu@sdu.edu.tr
ozguncan@sdu.edu.tr
Çift Anadal/Yandal Koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN ozguncan@sdu.edu.tr
Farabi Koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Kenan SAATÇIOĞLU  kenansaatcioglu@sdu.edu.tr
Erasmus Koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN ozguncan@sdu.edu.tr
AKTS Koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN ozguncan@sdu.edu.tr
Mevlana Koordinatörü Dr. Öğr.Üyesi Deniz ÇELİKER denizceliker@sdu.edu.tr
Uzaktan Eğitim Koordinatörlüğü Dr. Öğr.Üyesi Kenan SAATÇIOĞLU (Başkan)
Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN (Üye)
Dr. Öğr.Üyesi Deniz ÇELİKER (Üye)
kenansaatcioglu@sdu.edu.tr
ozguncan@sdu.edu.tr
denizceliker@sdu.edu.tr
Web Sayfası Sorumlusu Dr. Öğr.Üyesi Özgün CAN ozguncan@sdu.edu.tr