Hakkımızda

Müzik Bölümü; Müzik Bilimi alanında ülkemizin gereksinim duyduğu müzik bilimciler yetiştirmeyi hedefler. Müziğin sanatsal ve kültürel olgu olarak incelenmesinde gerekli olan yöntem ve tekniklerin öğretilmesini ve konuyla ilgili kültürel birikimi sağlar. Özel Yetenek Sınavları sonrası 4 yıllık Türkçe eğitim-öğretim veren bölümümüz, Bologna Öğretim Programı çerçevesinde 4 yıllık süreye yayılmış çeşitli zorunlu ve seçmeli derslere sahiptir. Mezuniyet için 180 zorunlu 60 seçmeli olmak üzere tüm derslerin AKTS toplamının 4 yılın sonunda en az 240 olması gerekir. Aynı zamanda ilk 2 yılın sonunda ayrılmak isteyen öğrencilere ön lisans diploması verilebilir. Mezuniyet sonrası iş olanakları arasında Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri ve Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde tanıtım ve halkla ilişkilere yönelik uzmanlıklar ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Eğitim Fakültelerinin formasyon fark derslerini dışardan alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda (devlet okulları, özel okullar, özel müzik kursları, halk eğitim merkezleri gibi) Müzik Öğretmeni olarak da görev yapabilmektedir.

Akademik Analizler