2019-2010 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Tüm Bölümler İçin Kesin Kayıt Tarihleri

Asil Adayların Kayıt Tarihleri: 10-11 Eylül 2019 mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

Kayıt Esnasında İstenilecek Belgeler: 
- 6  adet son 1 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf 
- Lise Diplomasının Aslı (Onaylı Fotokopi Kabul Edilmeyecektir) 
- (Mezun olup diplomasını alamayanlar için okulundan mezun olduğunu gösterir ıslak imzalı belge)   
- Askerlik durum belgesi (1999 ve öncesi doğumlu erkek adaylar için) 
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Onaylı)

Yayın Tarihi: 09/09/2019
Okunma Sayısı: 766
Öğrenci Bilgi Sistemi
Mezun Bilgi Sistemi
Döküman Arşivi
Afiş-Davetiye Tasarımı Talep Formu
Art-e Sanat Dergisi
SDÜ Radyo
Kurumsal Logo (.pdf)