Temel Eğitim Bölümü

Temel Eğitim Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 1994-1995 eğitim-öğretim yılında sanat ve tasarım alanında disiplinlerarası bir bakış ile yaratıcı, yeniliklere açık, problem çözebilen, üretken, çağın gereksinimlerine cevap veren bireylerin yetişmesini sağlamayı amaçlar. Henüz aktif olmayan bölüm öğrenci alımı veya mezuniyeti yapmadan fakültenin diğer bölümleirne uygulamalı ve kavramsal temel derslerin verilmesi konusunda servis ders hizmeti vermesi planlanmaktadır.


MİSYONUMUZ
Çağdaş bir eğitim-öğretim anlayışı ile öğrencilerin farklı sanat dallarıyla ilişkilerini geliştirmek, sanat ve  tasarım alanlarında gelişimlerine katkı sağlayarak yaratıcı potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olmaktır. 


VİZYONUMUZ
Bölümümüz, bulunduğu üniversitede öğrencilerin ulusal ve uluslarası kapsamda kültürel unsurlara sanat ve tasarım aracılığıyla katkıda bulunmasını, çağdaş, profesyonel, üretken, yaratıcı, yenilikçi, kuramsal ve teknik donanıma sahip sanatçılar yetiştirmek hedeflenmektedir.