İdari Personel

FAKÜLTE SEKRETERİ

Emine DİKMEN
Telefon: 211 3560
eminedikmen@sdu.edu.tr

DEKAN SEKRETERİ VE KURULLAR SEKRETERYASI

Ayça CABBAR (Sürekli İşçi)
Telefon: 211 3559
aycasarikaya@sdu.edu.tr

PERSONEL İŞLERİ


Ali ERKORKMAZ (Personel İşleri,Memur)
Telefon: 211 3541
alierkorkmaz@sdu.edu.tr

YAZI İŞLERİ BÜROSU
Ayça CABBAR (Sürekli İşçi)
Telefon: 211 3559
aycasarikaya@sdu.edu.tr

 
MALİ İŞLER BÜROSU 


Dr.İbrahim Hüseyin CANSEVER (Maaş-Ek Ders, Memur)
Telefon: 211 3534
İhcansever@hotmail.com


Süleyman ALTUNTAY  (Satın Alma-Ayniyat)
Telefon: 211 3575
suleymanaltuntay@sdu.edu.tr

ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU

Murat ERALP (Memur,Bilgisayar İşletmeni)       
Telefon: 211 3540
murateralp@sdu.edu.tr   

BÖLÜM SEKRETERLERİ


 
Sahne Sanatları Bölüm Sekreterliği, Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Sekreterliği, Sinema TV Bölüm Sekreterliği, Müzik Bölüm Sekreterliği

Medine KARAHAN  (Sürekli İşçi)  
                                    Telefon: 211 8107                                        
medinekarahan@sdu.edu.tr 

 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Sekreterliği, Resim Bölüm Sekreterliği, Grafik Tasarımı Bölüm Sekreterliği

Seramik Bölüm Sekreterliği, 

Leyla GENÇAY (Sürekli İşçi)
                                     Telefon: 211 35 33                                 
leylaturkyilmaz@sdu.edu.tr 

 

DESTEK HİZMETLERİ