27 Haziran 2017 Salı

Dergi Hakkında

10034 defa okundu

Art-E Sanat Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan (Kasım-Aralık, Mayıs-Haziran) ulusal hakemli bir dergidir. Yayın dili Türkçedir.

Art-E Sanat Dergisi; sanat ve tasarım alanında yürütülen araştırma, inceleme ve değerlendirmeleri biraraya getirmeyi amaçlayan, disiplinlerarası yaklaşımlara açık süreli bir dergidir. Sayısal ortamda yayımlanan Art-E, akademik/bilimsel tartışmalara katkı sağlamayı ve yeni açılımlar getirmeyi amaç edinmiştir. Aynı zamanda, sanatla ilgili yaklaşımların, yöntemlerin ve deneyimlerin, özgün ve analize dayalı araştırmaların paylaşıldığı bir dergidir. 

SDÜ GSF Art-E Dergisi, Ankara Üniversitesi tarafından, öğretim üyeliği atama kriterleri çerçevesinde kabul edilen ulusal hakemli dergiler arasında yer almaktadır.

INDEKS BİLGİLERİ
TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı / TÜBİTAK-ULAKBİM Database

(2014 yılından itibarenki sayıları “tam metin” olarak veri tabanında yer almaktadır).

EBSCOArt Source veri tabanı tarafından dizinlenmektedir.
(12/1/2011 yılından itibarenki sayıları tam metin olarak, 12/1/2008 yılından itibarenki sayıları ise indeks olarak yer almaktadır).

SoBiAD Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği Atıf Dizini
SoSReS Social Sciences Research Society Index

  SON SAYI 
ARŞİV
 
http://dergipark.gov.tr/sduarte/archive