Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 1994-1995 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamış olup, Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri, Tezhip Sanatı, Çini Tasarımı ve Onarımı ve Hat Sanatı I. Öğretim olarak dört anasanat dalında eğitimini sürdürmektedir. Bölümümüzde eğitim alan öğrenciler, uygulamalı eğitimin yanında, kuramsal bilgilerle de donatılmaktadır. Bölümün amacı her biri bir kültür ürünü olan halı, kilim, kumaş, çini, seramik, tezhip, minyatür, hat vb. Geleneksel Türk Sanatları’nı bilimsel ve akademik yöntemlerden yararlanarak korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarabilmektir. Lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler bu bilgilerin sağlanmasında 4 yıllık eğitim süreleri içerisinde çift Anadal programına katılarak ikinci bir dalda lisans diploması alabilmekte, yandal programı ile ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlayacak lisans öğretimine katılabilmektedir. Öğrenciler, Erasmus programı ile Fakültemizin anlaşmalı olduğu Çek Cumhuriyeti, İspanya, Fransa, Litvanya, Malta, Portekiz, Polonya, Slovenya’daki 16 farklı üniversitede lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlilik eğitim hakkı kazanabilmektedir. Lisans programlarını başarıyla yürüten öğrenciler, Farabi programı ile ülkemizde istedikleri bir üniversitede en fazla bir yıl süreyle eğitim alarak öğrenci değişim programına katılabilmektedirler. Ayrıca Mevlana Programı ile hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim programları değişim programına katılabilmektedirler.

Çok çeşitli öğrenci kulüplerinin yanı sıra, Bölümümüzün Ebru kulübünün etkinliklerinde de aktif rol alabilmektedirler. Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir. Mezunlarımız, Kültür ve Turizm Bakanlığına, belediyelere ve çeşitli kamu kuruluşlarına bağlı kütüphane, müze, eğitim kurumu vb. birimlerde sanatçı, restoratör, eksper ya da eğitmen olarak, tasarıma dayalı üretim yapan özel sektörde, çeşitli özel koleksiyonlarda sanat danışmanı olarak görev yapabilmekte veya serbest sanatçı olarak çalışabilmektedir.  


MİSYONUMUZ
Ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel, sanatsal, kültürel gelişmeler ışığında bilime ve sanata farklı bakış açıları kazandırabilen, sanatın evrensel dilini kullanabilen,  aynı zamanda köklü Türk kültürünü benimsemiş, paylaşımcı, katılımcı, özverili, geçmişten gelen birikimle modern olanakları birleştirebilen, araştırmacı ruha sahip, yetenekli, sanatçılar/araştırmacılar yetiştirerek Türk Sanatını yaşatmak, geliştirmek ve en ileri düzeyde temsil etmektir.


VİZYONUMUZ
Geleneksel Türk Sanatlarına, kültürüne sahip çıkan, kültürel değerlerimizi yeniden topluma kazandıracak, geleneğini bozmadan, geçmişten ve günümüz teknolojilerinden yararlanarak yeni, özgün tasarımlar yapan bilinçli nesiller yetiştirmek.


ÇİNİ TASARIMI VE ONARIMI ANASANAT DALI
 Çini Tasarımı ve Onarımı anasanat dalı 2013-2014 eğitim yılında öğrenci alımına başlamıştır. Çini Tasarımı ve Onarımı anasanat dalında lisans eğitimi verilmektedir. Bu programda, çini sanatının geleneksel yöntem, tekniklerinin öğretilmesi ve restorasyon ve konservasyon yapabilecek kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, müzelerde bulunan veya müzelere ulaşmamış çinilerin tespiti belgelenmesi, koruma onarım yöntem ve tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.  Bu sayade hem çini sanatı yaşatılmış hem de kültürel miras ürünü olan eserlerin korunmasını sağlayacak kişilerin yetiştirilmesi sağlanacaktır.


HALI KİLİM VE GELENEKSEL KUMAŞ DESENLERİ ANASANAT DALI
Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, yüzyıllardan beri farklı bölge ve kültürlerin birikimiyle olgunlaşarak günümüze kadar gelmiş mekikli ve kirkitli dokumaların yapım tekniklerini, renk ve motiflerin anlamlarını, tarihsel süreçlerini, bakım-onarım yöntemlerini bilen tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu Anasanat dalı yetiştirdiği öğrencilerine malzeme, desen, renk ve teknik bilgileri kuramsal öğretimle birlikte, uygulamalı çalışmalar yaptırarak, gerekli bilgiyi yeterli düzeyde kazanmalarına yardımcı olacak eğitim programlarını sunmaktadır.
Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat dalına özel yetenek sınavı ile her yıl 10 öğrenci alınmaktadır.
Halı-Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri Anasanat dalından mezun olan öğrenciler; sanatçı olarak kendi atölyelerini açabilirler; özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanlığı yapabilirler; kütüphane, müze, Kültür ve Turizm Bakanlığında, Vakıflara ait müzelerde araştırmacı olarak, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler; resmi ve özel atölyelerde Restorasyon ve Konservasyon uzmanlığı yapabildikleri gibi ekspertiz konularında da görev alabilirler. Ayrıca güzel sanatlarla ilgili üniversitelerde, eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilmekte, özel ve kamu kurumlarında, tasarımcı,  usta öğretici olarak çalışabilmektedirler.


TEZHİP SANATI ANASANAT DALI
Tezhip Sanatı Anasanat Dalı eğitim programında; evrensel kültüre mâl olmuş kitap sanatlarından tezhip, minyatür, hat, ebru, kalemişi, restorasyon ve konservasyon derslerinde uygulamalı ve teorik eğitim verilmektedir. Bölümün amacı Türk Sanatı’nın klasik anlamda eğitim kriterleri ve özelliklerini çağın estetik anlayışı ile birlikte ele alıp yeni yorumlara varabilen sanatçıların yetiştirilmesidir.  Bölüm mezunları lisans diploması ve sanatçı ünvanı almaya hak kazanırlar. Mezunlar bağımsız sanatçı olarak kendi atölyelerini açabilecekleri gibi özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanlığı yapabilirler.  Müze, kütüphane ve arşivlerde eski eserlerin bakım ve onarımını yapan uzmanlar olarak çalışabilirler. Tekstil, çini, halı vb. alanlarda üretim yapan fabrika ya da atölyelerde tasarımcı olarak görev alabilirler. Üniversite ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilirler. Özel ve kamu kurumlarında usta öğretici olarak görev alabilecekleri gibi Kültür ve Turizm Bakanlığında araştırmacı olarak veya Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Görsel Sanatlar öğretmeni olabilmektedirler.


HAT SANATI ANASANAT DALI
Hat Sanatı Anasanat Dalı 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.  Medeniyetlerin varlığı, bilinmesi ve sonraki kuşaklara aktarılması yazıyla mümkün olmuştur. Yazılı eserler bırakmış milletler insanlığın tarih hâfızasında yer tutmuş, diğerleri silinip gitmiştir. Hat San’atı kendine has estetik kuralları olan bir san’at dalı olup tek başına medeniyetimizi temsil edecek kabiliyettedir. Hat Sanatı, Mushaflar başta olmak üzere, dini, ilmi, edebi eserler ve dua kitapları, kıt’a, murakkaa, levha, cami yazıları, kitabe, tuğra, berat, ferman, hilye gibi pek çok eserin yazımında kullanılmaktadır. Ayrıca çini, ahşap, metal, taş, tekstil ve sayısız malzeme üzerine uygulanabilmektedir.
Bölüm mezunları lisans diploması ve sanatçı unvanı almaya hak kazanırlar. Mezunlar hattat olarak kendi atölyelerini açabilecekleri gibi özel ve kamu kuruluşlarında sanat danışmanlığı, müze, kütüphane ve arşivlerde eski eserlerin bakım ve onarımını yapan uzmanlar olarak çalışabilirler. Geleneksel sanatlar alanlarında üretim yapan fabrika ya da atölyelerde tasarımcı olarak görev alabilirler. Üniversite ve araştırma kurumlarında akademik eleman olabilirler. Özel ve kamu kurumlarında usta öğretici olarak görev alabilecekleri gibi Kültür ve Turizm Bakanlığında araştırmacı olarak veya Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde personel olarak çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nda Görsel Sanatlar öğretmeni olabilirler.

Yayın Tarihi: 22/10/2019
Okunma Sayısı: 2876