Dokümanlar

Ders Programları Grafik Tasarım Bölümü Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Eski Çini Onarımları ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Eski Yazı ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Hat Sanatı ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Drama Yazarlığı ve Dramaturji ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Dramatik Yazarlık ASD Ders Programı-Bahar Sahne Tasarımı ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Oyunculuk ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Resim Bölümü Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Tezhip Sanatı ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Tezhip ASD Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Seramik ve Cam Bölümü Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Müzikoloji Bölümü Ders programı (2020-2021 Bahar YY.) Müzik Bölümü Ders programı (2020-2021 Bahar YY.) Grafik Tasarımı Bölümü Ders Programı (2020-2021 Bahar YY.) Resim Bölümü Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Oyuncuuk ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Drama Yazarlığı ve Dramaturji ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Dramatik Yazarlık ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Sahne Tasarımı ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Seramik ve Cam Bölümü Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Tezhip Sanatı ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Tezhip ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Hat Sanatı ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Halı Kilim ve Geleneksel Kumaş Desenleri ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Eski Yazı ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Eski Çini Onarımları ASD Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Müzik Bölümü Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Grafik Tasarım Bölümü Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) Grafik Tasarımı Bölümü Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) fakülte derslik kodları derslik kodları Fakülte Gerekli Formlar Bölüm için Mezuniyet işlemleri için gerekli form Ana Sanat Dalı Mezuniyet işlemleri için gerekli form YÖNERGELER Mesai saatleri dışında çalışma izni (öğr.elm.) Mesai saatleri dışında çalışma izni (öğrenci) Etkinlik/Proje Talebi Bilgi Girişi Formu Etkinlik Sonuç Bildirim Formu HGS Formu Afiş ve Davetiye Tasarımı Talep Formu Salon Tahsis Formu 2 Salon Tahsis Formu 1 Araç Tahsis Formu Etkinlik Formu Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu Telafi Formu Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu Sınav Tutanağı Final Sınav Ücret Formu Not Düzeltme Formu Not Bildirim Formu Mazeretli Kayıt Yenileme Formu Farabi Not Dönüşüm Formu Etkinlik Öneri Formu Çift Anadal Ders Alma Formu Bitirme Projesi Müracaat Formu Arasınav Mazeret Notu Bildirim Formu Final Sınav Programları 2020-2021 Sahne Sanatları Dramatik Yazarlık ASD Final Dönemi Vize Sınav Programları 2020-2021 Sahne Sanatları Drama Yazarlığı ASD Bahar Dönemi Final Sınav Programları Genç Sanat Mezuniyet Sergisi IV. Genç Sanat Afiş IV. Genç Sanat Etkinliği Davet Metni IV. Genç Sanat Etkinliği Ulusal Jürili Karma Sergi Bilgilendirme Formu GSF FAKÜLTE SAYFASINA PAYLAŞIM serap sergi belge serap seri Serap hoca sergi tek ders ınavı TEK DERS SINAVI Staj Sonu Devlet Katkı Payı Onay Formu Kalite 06.06.2022. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-39 Birim iyileştirme raporu 2022 31.10.2022 SDÜ GSF Birim Danışma Kurulu Toplantı Raporu-3 Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Geleneksel Türk Sanatları 3 Sınıfı Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Grafik 3-4 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü 1-2-3-4 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Müzik Bölümü 3 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Geleneksel Türk Sanatları 2 Sınıfı Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Müzik Bölümü 2 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Sahne Sanatları Bölümü 1-2-3-4 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Geleneksel Türk Sanatları 1 Sınıfı Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Müzik Bölümü 4 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Müzik Bölümü 1 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Resim Bölümü 1 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Resim Bölümü 2 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Resim Bölümü 3 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Geleneksel Türk Sanatları 4 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Resim Bölümü 4 Sınıf Bölüm Danışmanlık Toplantı raporları Grafik 1-2 Sınıf FYKK 2022 WEB 909 FYKK 2022 WEB 908 FYKK 2022 WEB 907 FYKK 2022 WEB 906 FYKK 2022 WEB 905 FYKK 2022 WEB 904 FYKK 2022 WEB 903 FKK 2022 WEB 210 FKK 2022 WEB 209 ÇAPRAZ AKRAN DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME 06.06.2022. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-38 B KANIT 30 EK A KANIT 8 İç ve Dış Paydaşlar Etki Önem Matrisi 30.05.2022. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-37 FKK 2022 WEB 208 FKK 2022 WEB 207 FKK 2022 WEB 206 FKK 2022 WEB 205 FYKK 2022 WEB 902 FYKK 2022 WEB 901 FYKK 2022 WEB 900 FYKK 2022 WEB 899 FYKK 2022 WEB 898 FYKK 2022 WEB 897 FYKK 2022 WEB 896 arge raporu FKK 2022 WEB 203 FYKK 2022 WEB 895 FYKK 2022 WEB 894 FYKK 2022 WEB 893 FYKK 2022 WEB 892 FYKK 2022 WEB 891 FYKK 2022 WEB 890 FYKK 2022 WEB 889 2021 Faaliyet Raporu anket değerlendirme raporu GSF BİRİM KALİTE KOMİSYONU2 BÖLÜM KARİYER TEMSİLCİLERİ2 04.08.2021 Tarihli ve 861 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 28.07.2021 Tarihli ve 860 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 27.07.2021 Tarihli ve 859 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 06.07.2021 Tarihli ve 857 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 02.07.2021 Tarihli ve 856 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 24.06.2021 Tarihli ve 855 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 13.07.2021 Tarihli ve 858 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 16.06.2021 Tarihli ve 854 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 21.10.2020. SDÜ GSF Birim Danışma Kurulu Toplantı Raporu-1 02.06.2021 Tarihli ve 853 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 27.05.2021 Tarihli ve 852 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 06.05.2021 Tarihli ve 851 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 20.04.2021 Tarihli ve 850 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 27.05.2021 Tarihli ve 198 Sayılı Fakülte Kurulu Kararları 21.04.2021. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-31 13.04.2021 Tarihli ve 849 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 2019 Eğitim Öğretim Yılı İç Değerlendirme Raporu 2020 Birim Faaliyet Raporu 06.04.2021 Tarihli ve 848 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 24.03.2021 Tarihli ve 847 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 24.03.2021. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-30 17.03.2021. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-29 15.03.2021 Tarihli ve 846 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 10.03.2021 Tarihli ve 845 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Uygulama Esasları ile ilgili Senato Kararı 25.02.2021 Tarihli ve 843 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 03.03.2021 Tarihli ve 844 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 05.03.2021 Tarihli ve 195 Sayılı Fakülte Kurulu Kararları 24.02.2021. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-28 16.12.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-27 11.11.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-26 16.02.2021 Tarihli ve 842 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 10.02.2021 Tarihli ve 841 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 02.02.2021 Tarihli ve 840 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 27.01.2021 Tarihli ve 839 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 18.01.2021 Tarihli ve 838 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 13.01.2021 Tarihli ve 837 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 12.02.2021 Tarihli ve 194 Sayılı Fakülte Kurulu Kararları 2020 Faaliyet Raporu 2020 Yılı Fakülte Yönetimi Kurulu Kararları-2 2020 Yılı Fakülte Yönetimi Kurulu Kararları 2020 Yılı Fakülte Kurul Kararları 04.11.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-25 24.09.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-21 21.10.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanağı-24 14.10.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-23 08.10.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-22 İç değerlendirme Raporu 2018 İç Değerlendirme Raporu 2017 16.07.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-20 07.07.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-19 30.10.2019. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-18 23.10.2019. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-17 16.10.2019. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-16 17.10.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-15 10.10.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-14 03.10.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-13 07.03.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-12 26.02.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-11 26.02.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-10 09.02.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-9 07.02.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-8 17.01.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-6 22.01.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-7 29.11.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-5 15.11.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-4 15.06.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-2 08.06.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-1 04.07.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-3 Mazeret Sınavları 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Vize Sınavlarına Giremeyen Öğrencilerin Arasınav Mazeret Sınavına Girecekleri Dersler Özel Yetenek Sınavları 2022-2023 özel yetenek onlıne danışma hatları 2022 ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini Tercih Edecek Öğrenciler İçin Bilgilendirme 2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Özel Yetenek Sınavları Online Başvuruları Danışma Hatları Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2021-2022  Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Alım Yöntemi ve Uygulama Kılavuzu Pandemi Dönemi AİİT quiz tarihleri Yabancı dil quiz tarihleri Müzikoloji Bölümü Ders Programı (2020-2021 Güz YY.) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Güzel Sanatlar Fakültesine Yerleştirme Sonuçları 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleştirme Sonuçları Uzaktan Eğitim Dönemi 2019-2020 Bahar 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Güzel Sanatlar Fakültesi Teorik ve Uygulamalı Derslerin Yapılış Biçimi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Fakültemiz Bölümlerinde Verilen ve Uygulamaları Bahar Yarıyılında Yapılacak Olan Derslerin Uygulanış Biçimleri Tek Ders Sınavları Uzaktan Staj Programı Tekstil ve Moda Tasarımı Staj Klavuzu Seramik ve Cam Bölümü Staj Klavuzu GTS Staj Klavuzu Pandemi Dönemi Staj Beyannamesi Pandemi Dönemi Staj Tercih Dilekçesi Pandemi Dönemi Staj Esasları Pandemi Dönemi Staj Uygulama İlkeleri