Dokümanlar

Arasınav Tarihleri Grafik Tasarım Bölümü Ara Sınav Programı GTS Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı Ara Sınav Programı GTS Eski Yazı Anasanat Dalı Ara Sınav Programı GTS Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Ara Sınav Programı GTS Tezhip Anasanat Dalı Ara Sınav Programı Müzik Bölümü Ara Sınav Programı Resim Bölümü Ara Sınav Programı Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık ASD Ara Sınav Programı Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ASD Ara Sınav Programı Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı ASD Ara Sınav Programı Seramik ve Cam Bölümü Ara Sınav Programı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Ara Sınav Programı Bütünleme Sınavları Grafik Tasarım Bölümü Bütünleme Sınav Programı GTS Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı Final Programı GTS Eski Yazı Anasanat Dalı Bütünleme Sınav Programı GTS Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Bütünleme Programı GTS Tezhip Anasanat Dalı Bütünleme Programı Müzik Bölümü Bütünleme Sınav Programı Resim Bölümü Bütünleme Sınav Programı Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık ASD Bütünleme Sınav Programı Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ASD Bütünleme Sınav Programı Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı ASD Bütünleme Sınav Programı Seramik Bölümü Bütünleme Sınav Programı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Bütünleme Sınav Programı Ders Programları Grafik Tasarım Bölümü Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) GTS Eski Çini Onarımları ASD Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) GTS Eski Yazı Anasanat Dalı Ders Programı GTS Eski Yazı ASD Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) GTS Halı-Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) GTS Tezhip Anasanat Dalı Ders Programı GTS Tezhip ASD Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) Müzik Bilimleri Bölümü Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) Müzik Bölümü Ders Programı Resim Bölümü Ders Programı Resim Bölümü Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık ASD Ders Programı Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık ASD Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ASD Ders Programı Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ASD Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı ASD Ders Programı Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı ASD Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) Seramik Bölümü Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Ders Programı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Ders Programı (2019-2020 Bahar yy.) Fakülte Gerekli Formlar Afiş ve Davetiye Tasarımı Talep Formu Araç Tahsis Formu Arasınav Mazeret Notu Bildirim Formu Bitirme Projesi Müracaat Formu Çift Anadal Ders Alma Formu Etkinlik Formu Etkinlik Öneri Formu Farabi Not Dönüşüm Formu Final Sınav Ücret Formu HGS Formu Mazeretli Kayıt Yenileme Formu Mesai Saatleri Dışında Çalışma İzin Formu Mesai saatleri dışında çalışma izni (öğr. elm.) Mesai saatleri dışında çalışma izni (öğrenci) Not Bildirim Formu Not Düzeltme Formu Salon Tahsis Formu 1 Salon Tahsis Formu 2 Sınav Tutanağı Tek Ders Sınavı Not Bildirim Formu Telafi Formu Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Talep Formu Final Sınav Programları Grafik Tasarım Bölümü Final Sınav Programı GTS Eski Çini Onarımları Anasanat Dalı Final Programı GTS Eski Yazı Anasanat Dalı Final Sınav Programı GTS Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Final Sınav Programı GTS Tezhip Anasanat Dalı Final Programı Müzik Bölümü Final Sınav Programı Resim Bölümü Final Sınav Programı Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık ASD Final Sınav Programı Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ASD Final Sınav Programı Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı ASD Final Sınav Programı Seramik ve Cam Bölümü Final Sınav Programı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Final Sınav Programı Genç Sanat IV. Genç Sanat Afiş IV. Genç Sanat Etkinliği Davet Metni IV. Genç Sanat Etkinliği Ulusal Jürili Karma Sergi Bilgilendirme Formu Mezuniyet Sergisi Kalite 03.10.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-13 03.10.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-13 04.07.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-3 07.02.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-8 07.03.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-12 07.07.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-19 08.06.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-1 09.02.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-9 10.10.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-14 15.06.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-2 15.11.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-4 16.07.2020. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-20 16.10.2019. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-16 17.01.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-6 17.10.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-15 22.01.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-7 23.10.2019. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-17 26.02.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-10 26.02.2018. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-11 29.11.2017. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-5 30.10.2019. SDÜ GSF Birim Kalite Komisyonu Toplantı Raporu-18 İç Değerlendirme Raporu 2017 İç değerlendirme Raporu 2018 Mazeret Sınavları 2019-2020 Güz Dönemi Mazeret Sınavları GTS Vize Mazeret Sınav Takvimi Müzik Bölümü Vize Mazeret Sınav Takvimi Sahne Sanatları Vize Sınav Tarihleri Özel Yetenek Sınav Sonuçları Sahne Sanatları Bölümü Dramatik Yazarlık ASD Yerleştirme Sonuçları 2019-2020 Özel Yetenek Sınavı YEDEK olarak kazanan adaylar 2019-2020 Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Yerleştirme Sonuçları Grafik Tasarım Bölümü Yerleştirme Sonuçları GTS Eski Yazı Anasanat Dalı Yerleştirme Sonuçları GTS Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Yerleştirme Sonuçları Müzik Bölümü Yerleştirme Sonuçları Resim Bölümü Yerleştirme Sonuçları Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk ASD Yerleştirme Sonuçları Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı ASD Yerleştirme Sonuçları Özel Yetenek Sınavı Aday Sınıf Listeleri Güzel Sanatlar Fakültesi Hakkında Özel Yetenek Sınavları 2019-2020 Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenci Alım Yöntemi ve Uygulama Kılavuzu Pandemi Dönemi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleştirme Sonuçları 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Güzel Sanatlar Fakültesine Yerleştirme Sonuçları Uzaktan Eğitim Dönemi 2019-2020 Bahar Geleneksel Türk Sanatları Sınavlar Grafik Tasarım Bölümü vize-final-bütünleme GTS Staj Klavuzu Müzik Bölümü vize-final-bütünleme Pandemi Dönemi Staj Beyannamesi Pandemi Dönemi Staj Esasları Pandemi Dönemi Staj Tercih Dilekçesi Pandemi Dönemi Staj Uygulama İlkeleri Resim Bölümü vize-final-bütünleme Sahne Sanatları Bölümü vize-final-bütünleme Seramik ve Cam Bölümü Staj Klavuzu Seramik ve Cam Bölümü vize-final-bütünleme Tek Ders Sınavları Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü vize-final-bütünleme Tekstil ve Moda Tasarımı Staj Klavuzu Uzaktan Staj Programı