Müzik Bölümü

Müzik Bölümü; Müzik Bilimi alanında ülkemizin gereksinim duyduğu müzik bilimciler yetiştirmeyi hedefler. Müziğin sanatsal ve kültürel olgu olarak incelenmesinde gerekli olan yöntem ve tekniklerin öğretilmesini ve konuyla ilgili kültürel birikimi sağlar. Özel Yetenek Sınavları sonrası 4 yıllık Türkçe eğitim-öğretim veren bölümümüz, Bologna Öğretim Programı çerçevesinde 4 yıllık süreye yayılmış çeşitli zorunlu ve seçmeli derslere sahiptir. Mezuniyet için 180 zorunlu 60 seçmeli olmak üzere tüm derslerin AKTS toplamının 4 yılın sonunda en az 240 olması gerekir. Aynı zamanda ilk 2 yılın sonunda ayrılmak isteyen öğrencilere ön lisans diploması verilebilir.

Mezuniyet sonrası iş olanakları arasında ses kayıt stüdyolarında, radyo ve televizyon kurumlarında, konser seslendirme, prodüksiyon, reklam müziği ve akustik tasarım şirketlerinde ses operatörlüğü, tasarım ve/veya kurulum uzmanlığı; yazılı (dergi ve gazeteler), görsel (özel ve resmi televizyonlar) ve işitsel (radyo) medyada eleştirmenlik, müzik yazarlığı, program yapımcılığı, müzik endüstrisi içinde işitsel medya kitapçığı yazarlığı, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri ve Kültür Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde tanıtım ve halkla ilişkilere yönelik uzmanlıklar ön plana çıkmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Eğitim Fakültelerinin formasyon fark derslerini dışardan alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda (devlet okulları, özel okullar, özel müzik kursları, halk eğitim merkezleri gibi) Müzik Öğretmeni olarak da görev yapabilmektedir.


MİSYONUMUZ
Müziği bilimsel veya teknolojik içeriğiyle analiz ederek elde ettiği birikimi yaratıcılığıyla birleştirip toplumun veya sektörün her kesimiyle paylaşabilme becerisine sahip, üretken, yaşam boyu öğrenme-eğitim ilkesiyle etkin ve etkileşime açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir.


VİZYONUMUZ
Müzik alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören sanatçı, araştırmacı, eğitimci ve akademisyen yetiştirmek; yakın çevremizden başlayarak, ülkemizin ve dünyanın sanat sorunlarına gerçekçi, çağdaş ve uygulanabilir çözümler üretmek; eğitim çalışmaları, araştırmaları ve sanat etkinlikleriyle ülkemiz sanatının şekillenmesi ve kimlik kazanmasında görüş geliştirip model oluşturmak, müzik bilim ve müzik teknolojisi alanlarında yaratıcı, yenilikçi, toplumla ve sektörle tümleşik bir hedefle yetiştirdiği bireylerle bölüm kalitesi etki alanını ulusal ve uluslararası düzeyde genişletmektir.

 

Bölüm sayfasına ulaşmak için tıklayınız

Yayın Tarihi: 22/10/2019
Okunma Sayısı: 3313