İdari Personel

Fakülte Sekreteri
Emine DİKMEN
Telefon: 211 35 60
eminedikmen@sdu.edu.tr

Dekan Sekreteri
Fatma DAĞLI
Telefon: 211 3559
fatmadagli@sdu.edu.tr

Personel İşleri
Ali ERKORKMAZ
Telefon: 211 3541
alierkorkmaz@sdu.edu.tr

Ayça SARIKAYA
Telefon: 211 3541
aycasarikaya@sdu.edu.tr
 
Kurullar Sekreteryası
Ayça SARIKAYA
Telefon: 211 3541
aycasarikaya@sdu.edu.tr

Yazı İşleri Bürosu
Ali Nicat BEDEN
Telefon: 211 3539
alibeden@sdu.edu.tr

Mali İşler Bürosu
İbrahim Hüseyin CANSEVER (Memur)
Telefon: 2113534
İhcansever@hotmail.com

Depo-Ayniyat
Şevkiye İMRE (Ayniyat Say.)
Telefon: 211 3575
sevkiyeimre@sdu.edu.tr

Öğrenci İşleri Bürosu     
Murat ERALP (Bilg. İşl.)          
Telefon: 211 3540                                          
murateralp@sdu.edu.tr   
 
Ahmet SEKANLI (Veri Haz. Kont. İşl.)  
Telefon: 211 3540                                          
ahmetsekanli@sdu.edu.tr 

Bölüm Sekreterleri
 
Resim Bölüm Sekreterliği
Medine KARAHAN    
Telefon: 211 8109                                        
medinekarahan@sdu.edu.tr 
 
Sahne Sanatları Bölüm Sekreterliği
Medine KARAHAN      
Telefon: 211 8109                                        
medinekarahan@sdu.edu.tr 
 
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Sekreterliği
Leyla GENÇAY    
Telefon: 211 8108                                         
leylaturkyilmaz@sdu.edu.tr
 
Grafik Tasarım Bölüm Sekreterliği 
Leyla GENÇAY    
Telefon: 211 8108                                        
leylaturkyilmaz@sdu.edu.tr 
 
Seramik Bölüm Sekreterliği 
Leyla GENÇAY      
Telefon: 211 8108                                        
leylaturkyilmaz@sdu.edu.tr 
 
Müzik Bölüm Sekreterliği 
Leyla GENÇAY
Telefon: 211 8109                                      
leylaturkyilmaz@sdu.edu.tr 
 
Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Sekreterliği 
Medine KARAHAN      
Telefon: 211 8109                                      
medinekarahan@sdu.edu.tr 
 
Fotoğrafçılık Bölüm Sekreterliği 
Leyla GENÇAY
Telefon: 211 8108                                      
leylaturkyilmaz@sdu.edu.tr 
 
Sinema TV Bölüm Sekreterliği 
Medine KARAHAN      
Telefon: 211 8109                                      
medinekarahan@sdu.edu.tr 

Destek Hizmetler
Sürekli işçi Ali ÇETİNKAYA
Sürekli işçi Hasan TURŞUCU
Sürekli işçi Sultan GÜNGÖR
Yayın Tarihi: 18/04/2018
Okunma Sayısı: 8178