Misyon ve Vizyon

 

Fakültemiz güzel sanatlar alanında çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmeyi hedefleyip, özgün ve yetkin sanatçı ve tasarımcılar yetiştirerek,
toplumun sanatla bağını güçlendirmeye katkıda bulunmak ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 1992 yılında kurulmuştur.
Resim, Grafik, Seramik, Geleneksel Türk Sanatları, Müzik, Sahne Sanatları, Tekstil ve Moda Tasarımı olmak üzere yedi bölümden oluşan fakültemiz,
donanımlı atölye ve derslik olanaklarının yanısıra alanında yetkin akademisyen kadrosuyla sanatta ve tasarımda sürekli gelişime açık bir eğitim programı sunmayı benimsemektedir.

 

MİSYON
"Güzel sanatlar ve tasarımın çeşitli alanlarında uluslararası standartlarda, yaratıcı, özgün sanat eserleri ve bilgi üretebilen sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmek,
güzel sanatlar ve tasarımın yaşamın içinde daha çok yer alması için projeler üretmek,
ulusal ve uluslararası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek,
öğrencilerimizin ve akademik kadromuzun ulusal ve uluslararası platformlardaki etkinliklerini  güçlendirmek,
çağın gerektirdiği bilgiyi, beceri ve yetenekleri ile birleştirebilen, evrensel ve etik değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmektir."

 

VİZYON
"Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan, sosyal sorumluluk girişimleriyle, uluslararası işbirlikleriyle,
eğitim- öğretim ve kültür ortamı ile tercih edilen, bilgisini yeteneğiyle bütünleştiren sanatçı ve tasarımcılar yetiştiren, mezunlarıyla saygınlık kazanmış,
ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmaktır."