Misyon ve Vizyon

MİSYON
"Misyonumuz; profesyonel bilgi birikimine sahip, teknolojiye hâkim, sanatsal yaratıcılığı gelişmiş ulusal ve uluslararası düzeyde var olabilen,

özgür düşünebilen, gelişime açık, yeteneklerini doğru şekilde ortaya koyan,

akademik düşünce yapısına sahip, alanında etkin ve yetkin, bireyler yetiştirmektir."

 

VİZYON

“Sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan, sosyal sorumluluk girişimleriyle,

uluslararası işbirlikleriyle, eğitim- öğretim ortamı ile tercih edilen, bilgi ve yeteneği bütünleştirebilen sanatçı ve tasarımcılar yetiştiren,

mezunlarıyla saygınlık kazanmış, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmaktır.”

"Fakültemiz güzel sanatlar alanında çağdaş, sanatsal yaratıcı beceriye sahip, özgür bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca alanında

özgün ve yetkin sanatçı ve tasarımcılar yetiştirerek, toplumun sanatla bağınıgüçlendirmeye katkıda bulunmak ve yaygınlaşmasını sağlamak

amacıyla sanatta ve tasarımda sürekli gelişime açık bir eğitim programı sunmak gibi değerleri benimsemektedir. Bu doğrultuda birimimizin

amaç ve hedefleri Üniversitemizin 2021-2025 Stratejik Planı ile uyumlu olarak belirlenerek 2020 yılında kamuoyu ile paylaşılmış ve 2021 yılı

için bir güncelleme yapılmamıştır. Misyon ve vizyonumuz bu raporda güncellenmiştir."